Ornament – kalkspat på mylonittisk gneis – 60°23’45.96”N, 5°18’31.96”Ø 
                                              Ny Aula til Universitetet i Bergen 2015
De kunstneriske arbeidene i Naturhistorisk museums sørfløy, aulaen og heissjakten, tar utgangspunkt i grunnfjellet i Bergen, nærmere bestemt ved kulturhuset USF og på Golten – følg GPS koder. 

The artistic works, the tapestry and the lift in the University building, located in the Natural History Museum, both take their concept from bedrock in Bergen, located at USF and Golten – follow the GPS. 

Foto: Andreas Dyrdal
h 710cm x 600cm, mixed fiber materials, digital weave

 

Kvartsårer i amfibolittisk gneis – 60°13’20.26”N, 4°59’9.99»Ø

Foto: Andreas Dyrdal
h 1100cm x w 900cm, Ceramic print on glass