Profil & Snitt                       Polarmiljøsenteret, Tromsø, 1998
Metallrelieff vegg og skifer gulv med innlagt marmor og serpentinitt