Jacquardfortellinger      en serie tekstilarbeid som fokuserer på redskap og utstyr for å veve.
                                          Mange motiv er tatt fra de gamle Jacquardvevstolene som brukte hullkort, den binære koden 1 / 0 som også er opphavet til den digitale teknologien
                                          Arbeidene er en del av FOUprosjektet ved Kunsthøgskolen i Bergen, publisert 2012, og prosjektet fortsetter 

Jacquard stories           a series textile works focusing on tools and equipment needed for making woven textile.
                                          Many motives are taken from the old Jacquard loom, using punch cards and the binear code 1 / 0, the forerunner to the digital technology.
                                          The works were part of the research project  at the Academy of Art and Design Bergen, published 2012, and still ongoing

mixed fiber material, digital weave